Punkty karne

Punkty karne

  • W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).
  • Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
  • po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem
  • po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

 

Uzyskanie informacji i zaświadczenia o liczbie punktów

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488)  osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby uzyskać Informację lub zaświadczenie o punktach należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do dowolnej jednostki organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji nie udziela się telefonicznie.

 

Wydanie zaświadczenia o wpisach w „ewidencji kierowców” następuje po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto właściwego Urzędu Miejskiego na terenie którego znajduje się dana jednostka Policji wydająca zaświadczenie (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).

 

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są po przedłożeniu pisemnej prośby (wzór do pobrania) oraz potwierdzeniu wpłaty na właściwe konto. Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112A.

 

UWAGA !!!

W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Sopotu, nr konta: 84 1160 2202 0000 0000 6194 7954.

 

 

 

Powrót na górę strony