Utrata dokumentów

Utracone dokumenty

Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

www.dokumentyzastrzezone.pl


CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?

 1. Powiadom Policję (gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży)
 2. Zastrzeż je w Systemie Dokumenty Zastrzeżone
 3. Wyrób nowy dokument

GDZIE ZASTRZEGAĆ?

 1. W każdej placówce swojego banku (w systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą wszystkie Banki w Polsce)
 2. Jeśli nie masz rachunku bankowego, udaj się do banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZASTRZEGAĆ?

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty (również tymczasowy)
 • paszport
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • książeczka marynarska
 • dowód rejestracyjny
 • karta stałego pobytu

Zastrzegane są także utracone:

 • karty płatnicze
 • dowody rejestracyjne pojazdów

DLACZEGO NALEŻY ZASTRZEC UTRACONE DOKUMENTY?

     Dziennie dokonuje się milionów operacji polegających między innymi na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem między innymi do:

 • wyłudzenia pożyczki
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy uniknięcia opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.


 

Na podstawie ulotki informacyjnej opracowanej w ramach Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związku Banków Polskich, Komendy Głównej Policji

Powrót na górę strony