Praca dla osób cywilnych

Praca dla osób cywilnych

Sposób przyjmowania do pracy w policji na stanowiska cywilne

Członkowie korpusu służby cywilnej

Tryb naboru reguluje Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505).

Komendant Miejski Policji w Sopocie organizuje nabór na wolne stanowiska pracy.

  • Informacje o wolnych miejscach pracy w służbie cywilnej jest upowszechniana poprzez:
  • strona internetowa www.dsc.kprm.gov.pl
  • stronę Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie

Ogłoszenia zawierają m.in. opis stanowiska, wymagania konieczne do jego zajmowania, zakres wykonywanych na nim zadań oraz termin i miejsce składania określonych dokumentów.

Oferty należy składać na konkretne stanowisko po ukazaniu się ogłoszenia.

Zatrudnienie pracownika w służbie cywilnej następuje po analizie i selekcji otrzymanych we wskazanym terminie ofert kandydatów.

Pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej

Zatrudniani są w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Zajmują stanowiska pomocnicze: robotnicze i obsługi (dozorcy, robotnicy, sprzątaczki, mechanicy itp.).

Poszukiwani kandydatów są organizowane w miarę potrzeb we własnym zakresie.

Zatrudnienie pracowników na stanowiskach cywilnych w komendach miejskich i powiatowych leży w gestii ich komendantów.

Powrót na górę strony