Lista placówek / Przemoc domowa

Lista placówek / Przemoc domowa

W zwiążku z Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, poniżej przedstawiamy dane adresowe instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W CAŁEJ POLSCE:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" tel. 801 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowy, bezpłatny, anonimowy) tel. 116 111

- Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel. 502 034-728

SOPOT

1. Ogrzewalnia – Noclegownia – Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ; Gdańsk, ul. Mostowa 1 a, czynna w godz. 20.00-07.00,  tel. 58 721 50 70                             

2. Noclegownia Gdynia ul. Jana z Kolna 28,  tel. 58 781 68 47  

3. Schronisko – Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne PROMETEUSZ ul. Zakopiańska 40, Gdańsk,

tel. 58 301 88 32

4. Schronisko – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie ul. Starowiślna 3, Gdańsk,

tel. 58 342 26 45

5. Schronisko – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie ul. Równa 14, Gdańsk,

tel. 58 522 07 52

6. Schronisko - Stowarzyszenie Monar- Markot ul. Sztutowska 16a, Gdańsk, tel. 58 301 85 43

 

Działa również:

Zimowy Punkt Interwencyjny – Caritas Archidiecezji Gdańskiej Sopot, al. Niepodległości 778, czynny w godz. 20.00 – 7.00 (w okresie zimowym kiedy temperatura spada poniżej – 5 stopni Celsjusza). - dla Kobiet i Mężczyzn

 

INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE:

 

1. Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

AL. Niepodległości  759A (I piętro, pok. 1-7)

81 – 838 Sopot tel. 58 550 14 14

 

2. Zespół Placówek Specjalistycznych

ul. Grabowo 2, 81 – 265 Gdynia tel. 791 022 575

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Al. Niepodległości 759A 

81 – 838 Sopot tel: 58 550 04 23

 

PODMIOTY SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REJESTR MIEJSC, W KTÓRYCH GMINA UDZIELA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W PLACÓWKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH (zgodnie z art. 48a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

 

Powrót na górę strony