Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych Referatu Wspomagającego

Zadania Zespołu ds Obsługi Systemów Informacyjnych Referatu Wspomagającego

Zadania Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych Referatu Wspomagającego

Do zakresu zadań Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych referatu Wspomagającego należy :

 1. organizacyjne i techniczne utrzymanie w sprawności policyjnych systemów informatyki i łączności zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami i standardami;
 2. współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku w zakresie planowania, przekształcania, rozwoju i modernizacji systemów informatycznych;
 3. prowadzenie ewidencji ilościowej imiennej sprzętu i materiałów informatyki w Komendzie oraz nadzorowanie sposobu korzystania z nich przez policjantów i pracowników Policji;
 4. administrowanie bazami danych funkcjonującymi w Komendzie;
 5. wykonywanie zadań wynikających z przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w zakresie sprzętu łączności i informatyki w porozumieniu z Zespołem Kontroli i Ochrony Pracy;
 6. szkolenie użytkowników w Komendzie w zakresie obsługi dostępnych systemów policyjnych i ich zawartości informatycznej;
 7. nadzór nad zagadnieniami nadawania uprawnień w zakresie udostępniania baz policyjnych;
 8. sprawowanie nadzoru nad legalnością systemów i oprogramowania;
 9. bieżący odbiór poczty elektronicznej wpływającej do Komendanta Miejskiego Policji;
 10. obsługa monitoringu;
 11. obsługa rejestratorów rozmów;
 12. aktualizowanie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Powrót na górę strony