Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Zadania zespołu ds. Kadr i Szkolenia

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy:

 1. realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta polityką kadrową;
 2. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy;
 3. planowanie, organizowanie i koordynowanie procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego;   
 4. realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających ze stosunku służbowego policjantów, dla których organem właściwym w I instancji jest Komendant;
 6. prowadzenie naboru do pracy w Komendzie;
 7. doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy;
 8. prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej Komendy;
 9. udzielanie informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji, przyjmowanie aplikacji kandydatów do służby w Policji;
 10. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
 11. realizowanie zadań z zakresu przepisów przeciwpożarowych;
 12. realizowanie zadań z zakresu grupy 8 - szkolenie i wychowanie;
Powrót na górę strony