Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

 

INSP. MAREK STANULEWICZ

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W SOPOCIE

Służbę w Policji pełni od 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie,
 • Kierownik Sekcji Operacyjnej Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • Zastępca Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • od 25.09.2020 r. – Komendant Miejski Policji w Sopocie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
 
 

 

MŁ. insp. Grzegorz Wojtkuński

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W SOPOCIE

 

Służbę w Policji pełni od 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach,
 • Kierownik Sekcji ds. Odzyskiwania Mienia Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • od 17.01.2023 r. – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 
 


 

komisarz 
Radosław Talaśka

Naczelnik Wydziału Prewencji 

tel. 47 7426204, fax. 47 7426295

 
 


 

aspirant sztabowy 
Maciej Rzadkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 

tel. 47 7426290, fax. 47 7426295

   

 

 


    
         aspirant

         Szymon Dawidowski

Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego
Wydziału Prewencji 

tel. 47 7426225, fax. 47 7426295

   

 

 


    
         aspirant sztabowy

         Łukasz Pieniążk

Kierownik Ogniwa ds. Wykroczeń
Wydziału Prewencji 

tel. 47 7426394, fax. 47 7426295

   

 

            

             

         starszy aspirant 
         Bartosz Waga 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
Wydziału Prewencji 

tel. 47 7426331, fax. 47 7426295

 
 

 

aspirant sztabowy
Mirosław Majkowski

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 47 7426269, fax. 47 7426384

 
 

        aspirant
         Robert Jakusz

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

tel. 47 7426203, fax. 47 7426296 

 

         podkomisarz
         Mariusz Grabarz

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

tel.47 7426226, fax. 47 7426296 

 
 

           
         podinspektor
         Izabela Kapiszka

Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą

tel. 47 7426249, fax. 47 7426296 

 


 

         nadkomisarz
         Tomasz Oberzig 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

tel. 47 7426206, fax. 47 7426252 

 

 

 

Powrót na górę strony