Wiadomości

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU” i konkurs pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG”

Data publikacji 31.12.2021

Sezon zimowy w pełni. Wielu z nas korzysta z uroków zimowej aury i swój wolny czas może też spędzi na stoku. Dbając o Wasze bezpieczeństwo w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” przypominamy o obowiązujących przepisach i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pn. „Śnieżny dekalog”.

Głównym celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Policjanci z Sopotu przypominają, że zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich:

  • osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego (art. 29);
  • zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 30);
  • Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny (art. 45).

Ponadto w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym i zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
  2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 4 marca 2022 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Więcej informacji na temat akcji „kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkursu znaleźć można na stronie internetowej: https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony