Pozostałe stanowiska cywilne - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Pozostałe stanowiska cywilne

Pozostałe stanowiska cywilne

Pozostałe stanowiska cywilne

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W SOPOCIE 
OGŁASZA 
BRAK WAKATÓW NA STANOWISKA CYWILNE 
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SOPOCIE 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie, ul. Armii Krajowej 112A, pokój nr 228, tel. (058) 52-16-231