Wiadomości

Wsparcie finansowe sopockiej Policji – podpisano porozumienia

Data publikacji 27.09.2019

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis i Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie mł. insp. Michał Biedrawa wraz z Prezydentem Miasta Sopotu Jackiem Karnowskim podpisali porozumienia, na mocy których miasto przekaże sopockiej Policji pieniądze na zakup m.in. pojazdu i sprzętu informatycznego oraz dodatkowe patrole. Jest to kontynuacja wieloletniej i owocnej współpracy Policji z samorządem.

Dziś w gabinecie Prezydenta Miasta Sopotu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis i Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie mł. insp. Michał Biedrawa wraz z Prezydentem Miasta Sopotu Jackiem Karnowskim podpisali dwa porozumienia, na mocy których miasto przekaże policjantom ponad 55 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem m.in. sprzętu informatycznego i biurowego. Dzięki podpisanemu aneksowi do wcześniej zawartej umowy miasto przekaże policjantom także pieniądze w kwocie 10 tys. zł na zorganizowanie dodatkowych patroli policyjnych na terenie kurortu.

W najbliższym czasie sopoccy funkcjonariusze otrzymają od miasta również dymomierz. Jest to urządzenie do analizy spalin samochodów z napędem diesla, które wykorzystywane będzie w służbie przez policjantów ruchu drogowego.

Troska władz samorządowych miasta w kwestiach bezpieczeństwa poprzez bezpośrednie wsparcie działań sopockiej Policji pozwala na realizację stwierdzenia, że "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa". Podpisane porozumienia oraz aneks do umowy to kontynuacja wieloletniej i owocnej współpracy Policji z samorządem.

 

  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Prezydent Miasta Sopotu składają podpisy pod porozumieniami
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie i Prezydent Miasta Sopotu składają podpisy pod porozumieniami
  • spotkanie dotyczące podpisania porozumień - wspólne rozmowy