Nasi dzielnicowi - Dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy

Nasi dzielnicowi

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, poznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. To policjanci, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje dotyczące zagrożeń.


Mieszkańcy mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

  • Podstawowe poradnictwo prawne.

  • Udzielania pomocy ofiarom przestępstw.

  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

By ułatwić kontakt mieszkańców z dzielnicowymi, zostali oni wyposażeni w telefony komórkowe oraz posiadają skrzynki poczty elektronicznej. Pamiętajmy jednak, że podane do dzielnicowych adresy e-mail nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. 

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić na numery alarmowe 997 i 112 lub do dyżurnego komendy tel. 58 52-16-222.


Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie jest st. asp. Rafał Dąbrowski:
- tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733,
- e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl.