2018-10-04
Sopot,

W trosce o bezpieczeństwo na drodze w najbliższych dniach policjanci drogówki przeprowadzą na ulicach Sopotu działania. W dniach 05-06 października włączą się do prowadzonych na terenie całego województwa działań pod nazwą „Firmy ochroniarskie i pojazdy uprzywilejowane”. 8 października wspólnie z kolegami z Gdyni prowadzić będą międzypowiatowe działania kontrolne. Dzień później (9 października) włączą się do działań „SMOG”.

Od jutra przez dwa dni policjanci ruchu drogowego z sopockiej komendy, podobnie jak funkcjonariusze w całym województwie, przeprowadzą działania pod nazwą „Firmy ochroniarskie i pojazdy uprzywilejowane”. Celem działań jest zmniejszenie liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, eliminowanie nieprawidłowości występujących w pojazdach uprzywilejowanych oraz wyeliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie. W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzać też będą trzeźwość kierowców oraz czy nie znajdują się oni pod wpływem środków odurzających.

8 października w godzinach 06.30-09.00 policjanci drogówki z Sopotu i Gdyni na granicy dwóch miast przeprowadzą międzypowiatowe działania kontrolne „Trzeźwość i Prędkość”. Ich celem jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, brawurą jazdy kierujących pojazdami oraz wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. W godzinach popołudniowych wspólnie prowadzić będą działania „Bezpieczny Pieszy" i "Bezpieczny Rowerzysta". Funkcjonariusze kontrolować będą przede wszystkim zachowania rowerzystów i pieszych, ale zwrócą również uwagę na innych uczestników ruchu. Podczas działań policjanci z sopockiej drogówki promować będą akcję „Świeć przykładem”.

9 października policjanci ruchu drogowego z Sopotu wspólnie z kolegami garnizonu pomorskiego prowadzić będą działania „SMOG”. Akcja ma na celu przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin oraz wyeliminowanie z ruchu środków transportu, których stan zagraża środowisku oraz bezpieczeństwu.

Apelujemy o rozwagę na drodze, szczególną ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego!
Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.