2018-09-26
SOPOT,

Komenda Miejska Policji w Sopocie organizuje debatę społeczną poświęconą tematyce bezpieczeństwa. Spotkanie, będące jednym z cyklu debat „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, odbędzie się 27 września br. o godz. 11.50 w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 im. Agnieszki Osieckiej  przy ul. Kolberga 15 w Sopocie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do dyskusji na temat zapewnienia bezpieczeństwa.


Debata ma charakter otwartego spotkania, na które Komendant Miejski Policji w Sopocie zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby włączyć się do dyskusji na temat zapewnienia bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych celów realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Sopocie jest coraz szersze uspołecznienie działań Policji. Jedną z metod, poprzez wdrożenie której chcielibyśmy realizować ten cel jest organizowanie debat społecznych opartych na budowaniu atmosfery zaufania oraz dialogu z mieszkańcami, w celu rozwiązywania istniejących problemów w zakresie bezpieczeństwa.

Podczas czwartkowej debaty zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Policjanci rozmawiać będą m.in. o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu. Omówią również zagadnienia prawne i psychologiczne związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. W trakcie debaty funkcjonariusze poinformują również o narzędziach służących do wymiany informacji pomiędzy lokalną społecznością a Policją.

Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu zapraszamy w dniu 27 września br. o godz. 11.50 do LO nr 3 mieszczącego się w Sopocie przy ul. Kolberga 15.
Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.