Punkty karne
 • W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).
 • Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
 • po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem
 • po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.


Do pobrania:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PUNKTACH KARNYCH 


SZKOLENIE W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego / par. 8 / każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne, przysługuje raz na sześć miesięcy prawo odpłatnego szkolenia, po którym odejmuje się 6 punktów karnych. Liczba odjętych z tytułu udziału w szkoleniu punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Kierowcy odejmuje się punkty na podstawie zaświadczenia o szkoleniu. Uczestnictwo w szkoleniu nie powoduje zmniejszenia liczby punktów wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24. Z przywileju tego nie mogą skorzystać kierujący, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami krócej niż rok.

Szkolenie można odbyć w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju np.

 • Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21
 • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku ul. Mierosławskiego 10
 • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu ul. Skrzydlata 1
 • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy ul. Kardynał Stefana M Wyszyńskiego 54
 • Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6.
UWAGA! TYLKO DO 3 CZERWCA 2018 ROKU MOŻNA ZREDUKOWAĆ 6 PUNKTÓW KARNYCH POPRZEZ DOBROWOLNE SZKOLENIE W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO.

Od 4 czerwca 2018r.:
 • koniec z redukcją 6 punktów karnych,
 • kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, zostanie skierowany przez starostę na odpłatny kurs reedukacyjny związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego trwający 28 godzin;
 • brak udziału w w/w kursie będzie skutkowało cofnięciem uprawnień;
 • kierowcy, który w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, zostanie odebrane prawo jazdy;
 • jeżeli kierowca posiada prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów wynosi 20.
Punkty karne uzyskane, a nie zredukowane przed 4 czerwca 2018 r. stają się bagażem podlegającym rozliczeniu w nowym systemie!!!

 
Nr art.:116, modyfikacja: 2012-07-23

Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.