aspirant sztabowy Dariusz Bzymek                       
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  
tel. (58) 52-16-269, fax. (58) 52-16-384  Wydział Ruchu Drogowego
 - Zapewnia bezpieczeństwo na drogach i ulicach miasta. Kontroluje ruch i obsługuje zdarzenia drogowe. Realizuje zadania komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym między innymi przez:

  1. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym,

  2. kontrolę ruchu drogowego oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych,
  3. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktyczno-propagandowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym,
  4. koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
  5. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
  6. współdziałanie z innymi wydziałami komendy,
  7. prowadzenie specjalistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby ruchu drogowego,
Nr art.:61, modyfikacja: 2012-07-06

Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.