Przyjęcia interesantów
 

     Osoby pragnące przekazać jakiekolwiek wnioski mogące poprawić bezpieczeństwo w mieście lub wnieść w sprawie własnej skargę na działanie Policji, przyjmuję osobiście w każdą środę w godzinach 13.00 - 16.00 oraz w dniach urzędowania jednostki - jeżeli jestem dostępny w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 112A.

    Wnioski i skargi mogą być również wnoszone pisemnie, telegraficznie i faksem pod numer (58) 52-16-384, a także pocztą elektroniczną na adres kmpsopot@pomorska.policja.gov.pl. W przypadku wniosków i skarg telefonicznych koniecznym jest osobiste zgłoszenie się w jednostce lub przesłanie informacji w formie pisemnej, pod rygorem utraty prawa do otrzymania pisemnej odpowiedzi o sposobie zakończenia sprawy.

   Można również skontaktować się ze mną telefonicznie dzwoniąc pod numer (58) 52-16-200 lub pisząc wiadomość e-mail na adres komendantkmpsopot@pomorska.policja.gov.pl

KOMENDANT MIEJSKI
Policji w Sopocie 
inspektor Piotr Bolin

 
Nr art.:110, modyfikacja: 2018-02-02

Komenda Miejska Policji w Sopocie,  
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 112A,
tel. 58 52 16 222, fax 58 52 16 384
Kanał RSS pomorskiej policji
© 2018 r.