Oficer prasowy - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Oficer prasowy

Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie

asp. Lucyna Rekowska

 

 

Dane kontaktowe: 

tel. (58) 52 16 235, 609 462 245 

e-mail: rzecznik.sopot@gd.policja.gov.pl


Podczas nieobecności Oficera Prasowego zastępstwo pełni Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podkom. Radosław Talaśkatel. (58) 52 16 290, 609 462 245. 

Oficer Prasowy realizuje politykę medialną sopockiej Policji. Przy pomocy regionalnych i ogólnopolskich mediów przekazuje ważne informacje o działaniach Policji na terenie Sopotu.

 

Kontakt z oficerem prasowym w dni powszednie od godziny 7:30 - 15:30 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego: 609-462-245. 


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji, które udzielają odpowiedzi na korespondencję. 


UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46)