Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 10.01.2020

Sopoccy policjanci podsumowali kolejny rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku mieszkańcy Sopotu oraz goście zaznaczyli na mapie 332 miejsca, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Wszystkie sygnały zostały przez funkcjonariuszy sprawdzone, a połowa potwierdziła się.

W minionym 2019 roku sopoccy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 332 sygnały napływające od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania. W większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. W porównaniu do roku 2018 liczba zgłoszeń zmalała o 138.

Istnieją 24 kategorie, które możemy nanieść na Mapę. Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, niszczenie zieleni, zła organizacja ruchu drogowego, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policjantom za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie Sopotu mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie nieprawidłowego parkowania (208) oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (36). Stanowiły one ponad 73 % wszystkich sygnałów społecznych. Sygnały nieprawidłowego parkowania mieszkańcy i goście Sopotu zaznaczyli zwłaszcza w rejonie Brodwina, Dolnego Sopotu i ul. Armii Krajowej. Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie otrzymane zagrożenia, potwierdzili blisko połowę z nich i wskazane miejsca objęli nadzorem. Wobec sprawców wykroczeń policjanci stosowali mandaty, pouczenia lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. Kwestie nieprawidłowego parkowania funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wielokrotnie omawiali również na komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto rozmawiali z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na terenie których zostały naniesione sygnały. Porównując liczbę otrzymanych zgłoszeń na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w 2019 roku odnotowaliśmy spadek o 61 zgłoszeń nieprawidłowego parkowania.

Policjanci sprawdzili również wszystkie 36 miejsc, gdzie miało dochodzić do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i potwierdzili 27 sygnałów. Wszystkie potwierdzone rejony w Sopocie zostały objęte częstszymi kontrolami przez funkcjonariuszy, a sprawcy wykroczeń byli rozliczani.

Jedną z kategorii, którą można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest także „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. W 2019 roku funkcjonariusze odnotowali 18 takich sygnałów (w 2018 roku - 16). Każde tego typu zgłoszenie zostało przez policjantów bardzo dokładnie sprawdzone. Za każdym razem, kiedy mundurowi potwierdzali zgłoszenie, rozmawiali z osobą bezdomną i przekazywali jej informacje na temat miejsc, w których może otrzymać ciepły posiłek lub znaleźć schronienie. Informacje o osobach bezdomnych policjanci przekazywali także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2019 roku goście oraz mieszkańcy Sopotu nanieśli na Mapę także 10 sygnałów dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości na ulicach miasta. Na tej podstawie funkcjonariusze sopockiej drogówki prowadzili we wskazanych miejscach częste kontrole prędkości. Policjanci ujawniali sprawców, na których nakładali mandaty lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. W wielu przypadkach kierowcy tracili także prawa jazdy na okres 3 miesięcy, gdyż na terenie zabudowanym przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h.

Podsumowując roczne statystyki dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa sopoccy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Pamiętajmy jednak, że Mapa nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby! W tego typu przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe.

 

  • zrzut Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa