Wiadomości

Bezpieczny senior – debata ewaluacyjna w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

Data publikacji 09.01.2020

Wczoraj (08.01.2020 roku) w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie odbyła się debata ewaluacyjna, którą zorganizowali sopoccy policjanci. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". Tematem debaty publicznej było bezpieczeństwo drogowe w Sopocie, w szczególności ochrona pieszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. Podczas spotkania funkcjonariusze omówili także zasady bezpieczeństwa w domu oraz działanie aplikacji, za pomocą których można w łatwy sposób nawiązać kontakt z Policją.

Wczoraj w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Adama Mickiewicza w Sopocie odbyła się ewaluacyjna debata społeczna. W dyskusji na temat bezpieczeństwa udział wzięła lokalna społeczność oraz przedstawiciele sopockiej Policji. Po powitaniu uczestników oraz przedstawieniu założeń debat społecznych i zaplanowanego harmonogramu spotkania, sopoccy policjanci poprowadzili debatę. Podczas spotkania podsumowano pracę funkcjonariuszy oraz omówiono osiągnięte efekty realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie debaty wyjściowej, która odbyła się w kwietniu 2019 roku.

W trakcie debaty policjantki prewencji omówiły przyczyny i skutki zdarzeń drogowych z udziałem seniorów oraz przypomniały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jakie powinni przestrzegać piesi, kierowcy oraz rowerzyści. Prowadzący debatę zachęcali także wszystkich obecnych do używania elementów odblaskowych, przekonując, że każdy odblask umieszczony na ubiorze u osoby poruszającej się po zmroku może uratować życie. Funkcjonariusze przekazali również mieszkańcom Sopotu podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i kultury ruchu drogowego oraz omówili czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym.

Wczorajsze spotkanie było także okazją, by przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa nie tylko na ulicy, ale także w domu. Policjanci zaprezentowali również znane już większości mieszkańców narzędzia służące do wzrostu i poprawy bezpieczeństwa i kontaktu społeczeństwa z Policją tj. aplikacji „Moja Komenda" oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", które są nowym narzędziem wykorzystywanym przez Polską Policję. Zaprezentowane w trakcie debaty aplikacje to łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzia służące do wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem.

Po zakończonych prelekcjach przyszedł czas na dyskusję, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia związane w głównej mierze z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Mieszkańcy zauważyli aktywność i pracę policjantów na rzecz bezpieczeństwa. Wymiana swoich spostrzeżeń w trakcie wczorajszej debaty z pewnością pozwoli instytucjom ukierunkować swoje działania w celu poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od policjantów odblaskowe opaski, które zapewne przydadzą się podczas zimowych spacerów.

  • rozmowy uczestników debaty
  • policjantka rozdaje opaski odblaskowe uczestnikom debaty