Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych

Zadania Zespołu ds Obsługi Systemów Informacyjnych

Zadania Zespołu ds Obsługi Systemów Informacyjnych

Do zakresu zadań Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych należy :

 1. organizacyjne i techniczne utrzymanie w sprawności policyjnych systemów informatyki i łączności zgodnie z obowiązującymi w Policji zasadami i standardami;
 2. współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku w zakresie planowania, przekształcania, rozwoju i modernizacji systemów informatycznych;
 3. prowadzenie ewidencji ilościowej imiennej sprzętu i materiałów informatyki w Komendzie oraz nadzorowanie sposobu korzystania z nich przez policjantów i pracowników Policji;
 4. administrowanie bazami danych funkcjonującymi w Komendzie;
 5. obsługa modułu Pkr-1 w zakresie wprowadzania sprawdzeń i dystrybucji
 6. odpowiedzi, w tym zakresie współpraca z wydziałem właściwym w sprawach wywiadu kryminalnego KWP w Gdańsku;
 7. wykonywanie zadań wynikających z przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w zakresie sprzętu łączności i informatyki w porozumieniu z Zespołem Kontroli i Ochrony Pracy;
 8. szkolenie użytkowników w Komendzie w zakresie obsługi dostępnych systemów policyjnych i ich zawartości informatycznej;
 9. nadzór nad zagadnieniami nadawania uprawnień w zakresie udostępniania baz policyjnych;
 10. sprawowanie nadzoru nad legalnością systemów i oprogramowania;
 11. dokonywanie sprawdzeń w KCIK i udzielanie odpowiedzi policjantom;
 12. bieżący odbiór poczty elektronicznej wpływającej do Komendanta Miejskiego Policji;
 13. obsługa monitoringu;
 14. obsługa rejestratorów rozmów;
 15. aktualizowanie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.