Zadania zespołu ds Kadr i Szkolenia - Zespół ds Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Zespół ds Kadr i Szkolenia

Zadania zespołu ds Kadr i Szkolenia

Zadania zespołu ds Kadr i Szkolenia

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy:

  1. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy;
  2. planowanie zatrudnienia i dobór pracowników do pracy w Komendzie;
  3. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Policji Komendy;
  4. współpraca ze służbą BHP w zakresie określenia występujących warunków uciążliwych i szkodliwych na stanowiskach służby i pracy przy wystawianiu skierowań na badania profilaktyczne;
  5. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniami mobilizacyjno – obronnymi;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze stosunkiem służby i pracy