Zadania Zespołu Prezydialnego - Wydział Prezydialny - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Wydział Prezydialny

Zadania Zespołu Prezydialnego

Zadania Zespołu Prezydialnego

Do zadań Zespołu Prezydialnego należy:

  1. prowadzenie kancelarii ogólnej kierownictwa Komendy;
  2. koordynowanie i nadzorowanie obiegu dokumentacji w Komendzie i jej komórkach organizacyjnych;
  3. prowadzenie rejestrów i zbioru aktów prawnych oraz udzielanie niezbędnej pomocy w przygotowaniu projektów aktów legislacyjnych;
  4. prowadzenie składnicy akt;
  5. wykonywanie innych czynności w sprawach zleconych przez Komendanta.