Dzielnicowy Rejonu VI - Dzielnicowy rejonu VI - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu VI

Dzielnicowy Rejonu VI

 

.

sierż. szt. WOJCIECH GOLIAN

tel. (58) 52 16 265, (+48) 532 460 766
adres e-mail: dzielnicowy.sopot6@gd.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.

 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl

 

Ulice:

  • Bohaterów Monte Casino
  • Plac Konstytucji 3-go Maja
  • Plac Przyjaciół Sopotu
  • Plac Zdrojowy
  • Molo
  • Aleja Niepodległości
  • Skwer Kuracyjny
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr VI

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr VI są kradzieże w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest ograniczenie liczby kradzieży w lokalach rozrywkowych i gastronomicznych na ul. Bohaterów Monte Cassino.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Spółdzielnia mieszkaniowa - rozpowszechnianie wśród swoich mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z Dzielnicowym oraz ulotek z informacjami dotyczącymi prawidłowego zabezpieczania mienia.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Założeniem poprzedniego Planu było ograniczenie kradzieży mienia w lokalach gastronomicznych na ul. Bohaterów Monte Cassino. Cel osiągnięto, odnotowano spadek kradzieży mienia w lokalach gastronomicznych.