Dzielnicowy Rejonu IX - Dzielnicowy rejonu IX - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu IX

Dzielnicowy Rejonu IX

 asp. LESZEK NOWAKOWSKI

tel. (58) 52 16 270, (+48) 571 335 325
adres e-mail: dzielnicowy.sopot9@gd.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.

 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl

 

Ulice:

 • Hipodrom
 • Rzemieślnicza
 • Łokietka
 • Kasztanowa
 • Jana z Kolna
 • Władysława IV od nr 18 do końca
 • SKM - Sopot Wyścigi
 • Platanowa
 • Sportowa
 • Jana Kazimierza
 • Skwer Andrzeja Grubby
 • Syrokomli
 • Głowackiego
 • Mierosławskiego
 • Racławicka
 • Langiewicza
 • Klenczona
 • Polna od nr 1 do nr 43A
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr IX

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie są kradzieże mienia, w tym kradzieże rowerów.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek ilości kradzieży rowerów.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Spółdzielnia PatPol, ul. Polna 1 – spotkania z mieszkańcami,

- Targowisko Miejskie,

- Wspólnoty mieszkaniowe w podległym rejonie służbowym,

- Hipodrom.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- W poprzednim Planie założono spadek kradzieży mienia w rejonie nr IX. Przeprowadzone działania nie doprowadziły do spadku kradzieży mienia w podległym rejonie służbowym.