Dzielnicowy Rejonu IV - Dzielnicowy rejonu IV - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu IV

Dzielnicowy Rejonu IV

 

 st. sierż. TERESA KAIM

tel.(58) 52 16 266, (+48) 532 460 776
aders e-mail: dzielnicowy.sopot4@gd.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.

 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl

 

Ulice:

 • Oskara Kolberga
 • Władysława Cieszyńskiego
 • Junaków
 • Kaszubska
 • Kujawska
 • Łowicka
 • Łużycka
 • Małopolska
 • Mazowiecka
 • Wejherowska
 • Obodrzyców
 • Przystanek SKM Sopot Kamienny Potok
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr IV

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr IV jest zjawisko nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ulicy Cieszyńskiego i ulicy Kolberga.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest podjęcie działań prewencyjnych mających na celu wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- NSM, Sopot ul. Kolberga 9 – rozpowszechnianie wśród swoich mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z Dzielnicowym,
- Straż Miejska Sopot.


Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Celem poprzedniego planu działania priorytetowego było zmniejszenie przypadków nieprawidłowego parkowania pojazdów. Cel został osiągnięty, przeprowadzone działania doprowadziły do spadku zgłoszeń nieprawidłowego parkowania w rejonie IV.