Dzielnicowy Rejonu III - Dzielnicowy rejonu III - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu III

Dzielnicowy Rejonu III

 

 st. sierż. ARTUR SZCZĘSNY

tel. (58) 52 16 265, (+48) 532 460 760
adres e-mail: dzielnicowy.sopot3@gd.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.
 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl

 

Ulice:

  • Chodowieckiego
  • Kraszewskiego
  • Księżycowa
  • 23 Marca
  • Malczewskiego
  • Okrężna
  • Podgórna
  • Sienkiewicza
  • Słoneczna
  • Tatrzańska
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr III

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr III są wykroczenia porządkowo-alkoholowe, popełniane głównie przez osoby bezdomne.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest zmniejszenie wykroczeń popełnianych w rejonie ul. 23 Marca polegających głównie na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu miejsc publicznych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe – rozpowszechnianie wśród swoich mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z Dzielnicowym.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- W wyniku prowadzonych działań nie osiągnięto zamierzonego celu dotyczącego spadku ilości kradzieży i włamań do pojazdów.