Dzielnicowy rejonu II - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu II

Dzielnicowy rejonu II

-

asp.szt. RADOSŁAW MYKITA

tel. (58) 52 16 392, (+48) 532 460 736
adres e-mail: dzielnicowy.sopot2@gd.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.
 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl

 

Ulice:

 • Andersa
 • Abrahama
 • Armii Krajowej od nr 62 do nr 147
 • Broniewskiego
 • Grottgera
 • Herberta
 • Konopnickiej
 • Krasickiego
 • 1-go Maja
 • Mickiewicza
 • Moniuszki
 • Orzeszkowej
 • Paderewskiego
 • Piaskowa
 • Prusa
 • Sikorskiego
 • Struga
 • Tuwima
 • Zacisze
 • Zamenhofa
 • Żeromskiego

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr II

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr II są nieprawidłowe parkowania pojazdów przy ul. Armii Krajowej.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Zarządcy nieruchomości - rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o planowanych spotkaniach z dzielnicowym,

- Straż Miejska Sopot.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Celem poprzedniego planu było
ograniczenie przestępcom dotarcia do grupy docelowej oszustw, czyli osób w podeszłym wieku oraz ograniczenie ilości tego typu zdarzeń. Przeprowadzone działania nie doprowadziły do znacznego obniżenia zdarzeń na osobach starszych.