Dzielnicowy rejonu I - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Dzielnicowy rejonu I

Dzielnicowy rejonu I

 

 

st. sierż. PAULA KAMIŃSKA

tel. (58) 52 16 263, (+48) 532 460 775
adres e-mail: dzielnicowy.sopot1@gd.policja.gov.pl
 

Uwaga! Podany adres e–mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112 lub 58 52-16-222.

  

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sopocie - st. asp. Rafał Dąbrowski, tel. (58) 52-16-331, kom. 532 460 733, adres e-mail: rafal.dabrowski@gd.policja.gov.pl. 

Ulice:

 • Armii Krajowej od nr 1 do nr 61
 • Boczna
 • Conrada
 • Długosza
 • Kasprowicza
 • Kochanowskiego
 • Kopernika
 • Krótka
 • Leśna
 • Leśna Polana
 • Reja i ogrody działkowe
 • Reymonta
 • Słowackiego
 • Smolna
 • Świemirowska
 • Wybickiego
 • Wyspiańskiego
 

Plan działania priorytetowego na II półrocze 2019 roku dla rejonu służbowego nr I

Zdiagnozowane zagrożenie lub problem:
- W wyniku przeprowadzonych debat i konsultacji społecznych, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz po zapoznaniu z analizą stanu bezpieczeństwa zdiagnozowanym zagrożeniem w rejonie nr I są kradzieże rowerów.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Podstawowym celem do osiągnięcia jest spadek ilości kradzieży rowerów.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Administracja Budynków "PatPol", Sopot ul. Reja 13/15 - realizacja spotkań środowiskowych z mieszkańcami.

Zrealizowane zadania założone w poprzednim Planie:
- Cel planu priorytetowego został osiągnięty, ilość włamań do altanek spadła.